Kultura i Wychowanie    
   
english version 

Na podstawie wykazu czasopism naukowych MNiSW część B


półrocznik Kultura i Wychowanie otrzymał 7 punktów


wydawane przez

Kultura i Wychowanie Nr 11 (1) 2016

 

 


Kultura i Wychowanie Nr 10 (2) 2015 Kultura i Wychowanie Nr 9 (1) 2015

 

 


Kultura i Wychowanie Nr 8 (2) 2014 Kultura i Wychowanie Nr 7 (1) 2014

 

 


Kultura i Wychowanie Nr 6 (2) 2013 Kultura i Wychowanie Nr 5 (1) 2013

 

 


Kultura i Wychowanie Nr 4 (2) 2012 Kultura i Wychowanie Nr 3 (1) 2012

 


Kultura i Wychowanie Nr 2 (2) 2011 Kultura i Wychowanie Nr 1 (1) 2011

 


 O ile nie jest to stwierdzone inaczej,
 prawa do materiałów na stronie posiada Wydawnictwo Naukowe WSP,
 a treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz WN WSP oraz autorów poszczególnych treści.

Kultura i Wychowanie